Mandaly a ich využitie.

brutal detial mandala

V dnešnej dobe sa mandaly využívajú pri rôznych terapiách, napr. artterapie – liečenie umením, na ukľudnenie mysle, meditáciu či uvedenie do vnútorného pokoja.

Mandala môže byť vytvorená s určitým zámerom, ktorý sa do nej vkladá, podľa požiadaviek klienta. Môže obsahovať rôzne informácie napr. vyliečenie zdravotných ťažkostí, osobného problému, obnovenie harmónie, otvorenie čakier celkovo i jednotlivo, partnerské vzťahy, detská mandala….

Mandala môže byť vytvorená i za účelom bytového doplnku buď s konkrétnym prianím klienta alebo priamo s napojením na daný priestor.

O mandaly sa môžete zaujímať z čisto estetických dôvodov ...
... alebo taktiež z dôvodu jej liečivej sily.

Môžete sa stretnúť s použitím mandaly ako podpory pri liečbe fyzických, psychických psychosomatických obtiaží.

Mandaly môžete využiť ako pomôcku pri relaxácii či meditácii, ale tiež  ako sprievodcu pri poznávaní iných kultúr, ich bohov a filozofických systémov. Často sa používa ako prostriedok na nadviazanie kontaktu s anjelmi či inými jemnohmotnými bytosťmi.                                     Ak  už sa rozhodnete použiť mandalu akokoľvek, určite  bude obohatením Vášho života.