mandalarium mandala

Vplyv farieb

O farbách v mandale:

mandala z piesku

Každý z nás intuitívne cíti,

že mu občas chýba určitá farba alebo naopak, príliš inklinuje iba k jednej zo širokého farebného spektra.  Vplyv farieb, farby a vzájomn pôsobenie na čakry nie je náhodné. Sústreďte sa na danú čakru, porozmýšľajte nad jej disharmóniou, ktorej prejavmi môžu byť fyzické a psychické problémy. Potom si vyberte farbu podľa odporúčania alebo tú, ktorú pociťujete ako potrebnú. Vo všeobecnosti platí: mali by ste sa vyvarovať dlhodobému používaniu jednej farby. Týka sa to akejkoľvek farby. Používanie farieb je z časti aj záležitosťou intuície a je potrebné rešpektovať individuálne potreby každého jedinca..

Každý farebný paprsok,

lúč a tieň má svoju frekvenciu a prináša určité informácie, princípy, kvality. Naviazanie kontaktu s energiou farieb v podstate znamená odhaliť svoje vnútorné kvality a využiť ich na rozvoj osobného vnútorného a vonkajšieho sveta. Informácie týkajúce sa farieb vám pomôžu odstrániť rôzne predsudky, vytvoria väčšiu toleranciu k iným ľuďom, ovplyvnených farebnými lúčmi odlišujúcimi sa od tých vašich. Zabráni to taktiež zatvrdnutiu vášho srdca a kryštalizácii psychiky a tela, ktoré vrcholia v neskoršom veku