mandala krásna modrá mandalarium slávka andrášiková

Čo je to mandala ?

Mandala je symbolický obrazec ucelenej energie. Táto energia sa označuje kruhom, ktorý symbolizuje nekonečno bez začiatku a konca. 

Tento energetický obrazec se používa pri zvyšovaní vibrácií, na zjednotenie energie daného jedinca, myšlienky alebo veci, posilnenir určitého prvku. 

Ako taká symbolizuje stred, stred každého jedinca v napojení na celok